Info voor vrijwilligers

GSG-Zwemmen

GSG steunt op de inzet van vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar voor de club en haar leden.  Binnen GSG zwemmen zijn we het meest op zoek naar vrijwilligers/begeleiders.

Wie kunnen lid worden van onze vereniging?

In principe kan iedereen lid worden, dus ook valide mensen, vanaf 5 jaar. Neem contact met ons op voor eventule vragen die je hebt.

Wat is onze doelgroep?

Mensen die willen zwemmen of het willen leren en die extra begeleiding nodig hebben of een iets ander tempo. De leden die bij GSG zwemmen is heel divers. Zonder iedereen in een hokje te willen plaatsen geven we een paar voorbeelden.
Kinderen en jongeren met gedragspatronen van of verwant met PDD-NOS tot ADHD en/of met een lichamelijke beperking (bv. spasticiteit, slechthorend- en slechtziendheid) zwemmen bij ons. Ouderen zijn vaak lid nadat ze een licht hersen- of hartinfarct hebben gehad. Zij kunnen dan als recreant zwemmen of bewegen in het water.

Uniek is dat wij streven naar een 1-op-1-begeleiding voor kinderen die willen leren zwemmen. Voor kinderen betekent dit in eigen tempo en op je eigen manier zwemmen leren. Als het resultaat is dat ze hun diploma A, B en C hebben gehaald kunnen ze zich aansluiten bij onze wedstrijdploeg.

Recreatieve zwemmers kunnen zelfstandig het zwembad in gaan. Waar nodig kunnen we helpen en kunnen zorgen voor een 1-op-1-begeleiding.

Wat ga je doen als vrijwilliger?

Je kunt worden ingezet als vrijwillige begeleider om kinderen te leren zwemmen. Daarbij krijg je ondersteuning van een professionele instructeur. Hij/zij kan je vertellen over de juiste didactische aanpak en wat je kinderen wilt leren (instructie).
In de meeste gevallen vormen jij en het kind een vast koppel: zo bouw je een vertrouwensband op met het kind dat weet met wie hij/zij zwemt. En voor jou is het fijn want je kent de vorderingen en kan de voortgang bewaken. Je kunt ook worden ingezet voor de 1-op-1-begeleiding van een volwassene.

Je kunt ook meehelpen in het zwembad zelf. Er zijn verschillende zwemlessen en daarvoor moet het bad steeds worden “ingericht” zoals de juiste lijnen in het bad; opruimen van (speel)materiaal; zorgen voor veiligheid in en om het bad.

Wat vragen we van je?

We hanteren als uitgangspunt: vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daarmee bedoelen we dat de leden, en dan met name kinderen, op je rekenen. Daarom vragen we het volgende van je:

  • je bereidheid om ons bvk 1 zwemseizoen (september tot juli) op een van de locaties te helpen. Voor Kardinge mag dat ook op óf alleen de dinsdag, óf alleen de donderdag
  • dat je kunt zwemmen
  • dat je actief je handen uit de mouwen steekt
  • en dat je er zelf ook plezier aan beleeft!

Wat mag je van ons verwachten?

Wat je ook gaat doen, je krijgt altijd hulp van ons zodat degene die je begeleidt zich prettig en veilig voelt en jij ook. Vooraf is er altijd een intake met de sportcoördinator. Je staat er dus niet alleen voor. Professioneel geschoolde instructeurs begeleiden, instrueren en helpen je tijdens de zwemlessen. En ook daarbuiten kun je terecht met je vragen: bij medevrijwilligers, instructeurs en het bestuur Als je op enig moment stopt krijg je, als je dat wilt, als bewijs dat je ons geholpen hebt een prachtig certificaat. In de schoolvakanties ben je vrij, want dat zijn wij namelijk ook.

Waar zwemmen we?

We zwemmen op 2 locaties:  Beatrixoord in Haren en in Sportcentrum Kardinge in Groningen. Op beide locaties beschikken we over het instructiebad (watertemperatuur 30-31 ºC) en in Kardinge ook over het 25m-bad (25-26 ºC).

Wanneer zwemmen we?

In Beatrixoord:
Zaterdagochtend van 9.00 – 9.30 uur en van 11.00 – 12.00 uur. Tijdens dit laatste uur zijn de kinderen aan de beurt.

In Kardinge:
Dinsdagavonden van 18.30 – 20.00 uur.
Donderdagavonden van 18.00 – 19.30 uur.

Belangstelling?

Heb je zin om ons te komen versterken en  helpen? Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op via:

06 – 42 91 41 16 of e-mail: info@gsggroningen.nl

Zwemmen | Voordelen | Lestijden | Info voor vrijwilligers | PGB | Downloads