Opzeggen? DOE HET SCHRIFTELIJK !

* verplichte velden

Beëindiging van het lidmaatshap

  • Van toepassing zijn de Statuten van de vereniging “GSG Groningen” dd 20 februari 2004. Een exemplaar van onze Statuten kunt u opvragen bij het secretariaat van de vereniging. Ook zijn deze hier te bekijken.
  • Wij proberen zoveel mogelijk aan uw voorkeur voor het door u opgegeven tijdstip te voldoen. Om organisatorische redenen kunnen wij u verzoeken uit te wijken naar een ander tijdstip. 
  • De contributie die u betaalt, betaalt u altijd voorafgaand voor de volgende periode (‘in het vooruit’).
  • Opzegging van het lidmaatschap is altijd schriftelijk via het secretariaat. U krijgt een bevestiging van de datum van opzegging. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van uitschrijving dan bent u officieel niet uitgeschreven als lid. Alle verschuldigde contributie bedragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te zijn voldaan.
  • Opzegging van het lidmaatschap. Dit is bepaald in artikel 8 van de Statuten en luiden:

Artikel 8

  1. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen met ingang van januari of juli van een jaar.
  2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, dit mag ook via email naar info@gsggroningen.nl
  3. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken, dus dat houdt in dat je voor 1 juni of voor 1 december moet opzeggen.
  4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van hem/haar redelijkerwijs niet gevergd kan worden, dat het lidmaatschap voortduurt.