Algemene info

Kom jij ons versterken?

GSG heeft geen mensen in loondienst. Iedereen levert zijn of haar bijdrage op vrijwillige basis. Alle sporten binnen GSG hebben een eigen sportcoördinator. Hij of zij weet ook waar je het best kan worden ingezet. Zwemmen is het onderdeel waar we de meeste hulp kunnen gebruiken door het 1 op 1 zwemmen. Meer info staat onder de button “Vrijwilliger zwemmen”

Wat minder sportief? Op andere terreinen kun je je ook sterk maken. Dat kunnen (deel)taken zijn waar het bestuur zich mee bezighoudt, het kan ook wat anders zijn. Taken waar je aan kunt denken en waarmee je kunt helpen zijn bijvoorbeeld: onderhoud en actueel houden van de website; contacten naar buiten o.a. met overkoepelende organisaties en de gemeente, ledenwerving, ledenadministratie, sponsorwerving.

We hebben een enthousiaste club vrijwilligers waarvan sommigen wel eens twijfelden of ze iets binnen de gehandicaptensport konden doen. Neem gewoon contact met ons op als je iets wilt doen voor onze club en affiniteit met sport en onze doelgroep hebt.