PGB voor begeleiding bij het zwemmen

Kunt je voor je kind het PGB inzetten voor sporten bij GSG? Dan is het volgende goed om te weten.

Per 1 januari 2015 hebben ouders een contract nodig met GSG om PGB voor begeleiding bij het zwemmen te kunnen inzetten. Als dit met de SVB is geregeld dan kan GSG in deze als zorgaanbieder optreden. Wij maken een factuur voor het lidmaatschap en sturen deze naar de ouder. De ouder stuurt het naar SVB en SVB betaalt rechtstreeks aan GSG.

Heeft je kind een Zorgzwaartepakket dan kunt u in aanmerking komen voor PGB begeleiding bij zwemmen als je kind 1-op-1-begeleiding in het water nodig heeft om de veiligheid van je kind te borgen.

Of je op deze manier het PGB kunt inzetten en welke voorwaarden gelden dien je zelf te bepalen. Uiteraard kunnen wij je helpen aan informatie over de zwemlessen die je kind krijgt. Bij twijfel of je kind onder de voorwaarden valt om het PGB in te kunnen zetten is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met de Sociale Verzekerings Bank (SVB), servicecentrum PGB. Zij zijn de uitvoerder.

Jij als ouder bent en blijft verantwoordelijk voor uw PGB en de wijze waarop dat wordt ingezet.

Een contractformulier GSG-Ouder kun je opvragen bij het secretariaat via info@gsggroningen.nl.

Zwemmen | Voordelen | LestijdenInfo voor vrijwilligers | PGB | Downloads