Bepalingen Zwemcircuit

GSG-ZwemmenRichtlijnen

 • Iedere lidorganisatie die deelneemt aan zwemwedstrijden als zodanig, is zonder meer verplicht deze bepalingen in acht te nemen.
 • Voor zover niet anders geregeld, worden de zwemwedstrijden gehouden met als richtlijn het KNZB-reglement. De wedstrijden staan onder leiding van de scheidsrechter.
 • Inschrijvingen dienen digitaal te gebeuren via het programma entry editor
 • Afmelden is mogelijk tot:
  • Wedstrijd op zaterdag: maandags voor 21.00 uur
  • Wedstrijd op zondag: dinsdag voor 21.00 uur
  • Als de deelnemers voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk worden afgemeld is men het inschrijfgeld verschuldigd
 • Recordpogingen dienen bij inschrijving aangevraagd te worden of in overleg met de scheidsrechter.
 • Bij de uitnodiging is een startnummerbestand bijgevoegd, alleen met deze startnummers dient ingeschreven te worden.
 • Verenigingen met 1 t/m 5 deelnemers ontvangen 1 programmaboekje gratis, bij 5 t/m 10 deelnemers 2 programmaboekjes en bij meer dan 10 deelnemers 3 programmaboekjes.
 • Voor deelname aan het zwemcircuit zijn een spelerspas, classificatie (m.u.z. de open klasse), lidmaatschap en startnummer van Gehandicaptensport Nederland vereist. Zonder deze zaken mag de inschrijving niet geaccepteerd worden.
 • Het startgeld is vast gesteld op € 2,50 per start.
 • Voor afwijken in het programma dient er contact opgenomen te worden met Gehandicaptensport Nederland.

Herkeuring

 • Indien een zwemmer in het seizoen een herkeuring aanvraagt, dan kan dit gevolgen hebben indien men in een andere klasse wordt gekeurd dan voorheen (voorbeeld; van klasse 08 naar 06).
 • Een wijziging van klasse kan tot en met de 2e wedstrijddag. Hierdoor kan vanaf wedstrijddag 3 in de nieuwe klasse gezwommen en kan worden voldaan aan het minimum van 4 gezwommen wedstrijddagen in één klasse, zodat men in de uitslag van de competitie opgenomen kan worden.
 • Bij een wijziging van de klasse na de 2e wedstrijddag wordt men niet meer opgenomen in de eindstand van het zwemcircuit. Er kan niet meer in de nieuwe klasse (die leidend is) uitgekomen worden op 4 van de 6 vereiste afstanden.

Puntentelling

 • Over de 6 wedstrijden wordt een individuele puntentelling bijgehouden. Voor elke gezwommen afstand wordt per klasse en per leeftijdscategorie de winnaar beloond met 6 punten, de nummer twee met 5 punten, nummer 3 met 4 punten, nummer 4 met 2 punten en nummer 5 met 1 punt.
 • Bij meer dan drie gezwommen afstanden op één wedstrijd tellen de drie beste resultaten.
 • Voor Open klasse zwemmers wordt geen klassement opgemaakt.
 • Er moet aan minimaal 4 van de 6 wedstrijden in de eigen klasse zijn deelgenomen om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • Na afloop van het zwemcircuit worden de behaalde punten van de 6 wedstrijden opgeteld en ontvangen nummers 1, 2 en 3 een medaille.
 • Open klasse deelnemers ontvangen een diploma.

Leeftijdsindeling 1-9-09 / 31-08-2010

meisjes/dames:

 • junioren (geboren 1996 en later geboren)
 • jeugd (geboren 1995, 1994)
 • senioren (geboren  1991 en eerder)

jongens/heren:

 • junioren (geboren 1994 en later geboren)
 • jeugd (geboren 1993, 1992)
 • senioren (geboren 1991 en eerder)

Gehandicaptensport Nederland houdt zicht het recht voor om besluiten te nemen, wijzigingen of aanpassingen door te voeren daar waar deze bepalingen niet in voorzien.

Open Klasse

 • Deze klasse is in plaats gekomen van alle recreantenafstanden. Het is één klasse waar geen onderscheidt wordt gemaakt tussen de handicaps.
 • Er kan deelgenomen worden aan 25, 50 en 100 meter nummers (zie programma zwemcircuit).
  • In deze klasse kan iedere zwemmer uitkomen:
  • Zonder classificatie
  • Zwemmers die uitgeclassificeerd zijn (die niet in de S1-S14 vallen)
  • Gestopte wedstrijdzwemmers met classificatie.
 • Zwemmers dienen een startnummer en een spelerspas te bezitten en lid te zijn van een lidvereniging van Gehandicaptensport Nederland
 • Indien aan de minimale deelname eis wordt voldaan (zie bepalingen zwemcircuit) ontvangen de zwemmers een diploma na afloop.
 • De tijden/uitslagen gelden niet voor opname in de eindrangschikking van het zwemcircuit.
 • De tijden gelden niet als limieten voor NK’s ook niet als de zwemmer achteraf geclassificeerd wordt in één van de klasse S1-S14
 • Zwemmers uit de open klasse kunnen niet deelnemen aan de NK’s.

Inschrijvingen/Uitslagen

 • Inschrijvingen dienen te gebeuren in Splash, Hiervoor is een gratis “entry editor” programma beschikbaar.
 • Alle uitslagen dienen in .pdf en .lxf aangeleverd te worden bij s.nieuwkerk@gehandicaptensport.nlen ebolhuis@caiway.nl. GN, zal de uitslagen op de wedsite publiceren.

Startnummers

 • De startnummers zijn toegevoegd en uitsluitend met deze nummers dient ingeschreven te worden.
 • Alle startnummer met geboorte jaar-S-SB-SM-volgnummer (voorbeeld 89-000000-31) zijn alleen startgerechtigd in de “Open klasse”. Alle overige nummers kunnen inschrijven in de desbetreffende klasse per afstand.
Zwemmen | Voordelen | Lestijden | Wedstrijdzwemmen | Info voor vrijwilligers | Foto’s | Bepalingen Zwemcircuit | PGB | Downloads