Ontwikkelingen

GSG-RolstoeldansenRond 1980 was er het eerste voorzichtige begin. Corrie van Hugten (voorheen assistente in een dansschool) en fysiotherapeute Ondine de Hullu ontwikkelden samen, vanuit hun beider achtergronden de verschillende vormen.
Zij werden daarbij geassisteerd door verschillende dansleraren en de steeds groeiende groep van door Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) opgeleide instructeurs. Door het geven van demonstraties en lessen nam de belangstelling in binnen- en buitenland snel toe. In Nederland zijn wekelijks meer dan 3000 rolstoeldansers actief!

Bij rolstoeldansen vormen muziek en beweging een eenheid.

Dansers zetten hun emoties en muziekbeleving op creatieve wijze om in bewegingen. Door het “dansenderwijs” leren van technieken, ontstaat er een betere rolstoelbeheersing.
Dansers leren omgaan met hun partner en met andere leden van hun groep. Echtparen hebben vaak voor het eerst samen een activiteit en bouwen weer samen een sociaal netwerk op! Zeker bij combidansen maar ook bij evenementen waarbij “valide” dansparen en rolstoeldansparen samen zijn integratie plaats vindt.

Fysieke voordelen

Er zijn vele fysieke voordelen:

  • training van coördinatie, spierkracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen;
  • rolstoeldansen kan, zeker voor de zwaar gehandicapten, een enorme rol in hun leven spelen
  • het geeft plezier, sociale kontakten en vaardigheden, behendigheid in de rolstoel en bevordert integratie.

Dansplezier voor iedereen is en blijft het voornaamste doel.

Wat is rolstoeldansen? | Vormen & Stijlen | Ontwikkelingen | Lestijden | Foto’s