Doelstelling

Groningen Gehandicapten Sportclub (GSG) heeft de volgende doelstelling:

  • Het bevorderen van lichaamsbeweging voor mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking
  • Het stimuleren van sociale contacten, binnen GSG en daarbuiten, met als streven dat beperkingen niet als belemmeringen worden  ervaren.
  • Het integreren van sport waarin iedereen gewaardeerd wordt en mee kan doen.
  • Als laatste maar zeker zo belangrijk: samen plezier beleven aan de sport waarin ieder zijn eigen prestatie kan leveren!

Voor de volgende sporten kun je bij ons terecht. Uitgebreidere informatie per sport is te vind je onder de knop “sporten”.

  • Rolstoeldansen
  • Zwemmen: aquajogging, diploma (Nationaal zwemdiploma ABC) recreatief, snorkelen, wedstrijd