Lieve leden

De maatregelen die landelijk genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden raken ook ons als Gehandicapten Sportclub Groningen buitengewoon diep. Zwembaden en wijkgebouwen zijn gesloten. Het zicht op elkaar middels de wekelijkse sportmomenten is verdwenen. Door de buitengewone maatregelen worden sociale contacten geminimaliseerd en de verwachting is reëel dat dit nog langere tijd gaat duren. Op dit moment weten we dat we dat tot en met de meivakantie de locaties gesloten blijven, maar ook daarna zullen de locaties waar groepen mensen samenkomen niet direct opengaan.

Op wat dit hele gebeuren financieel gaat betekenen hebben wij op dit moment geen enkel zicht. Rekeningen moeten worden betaald en welke financiële regelingen hopelijk zullen worden getroffen is nu nog niet bekend. U allen kunt er op vertrouwen dat we ook in deze situatie uw financiële belangen zo goed mogelijk zullen behartigen en ter zijner tijd openheid geven hoe dat alles zal verlopen. Hoe naar de situatie nu ook is er komen betere tijden dat we elkaar weer ontmoeten tijdens de sportmomenten van de Gehandicapten Sportclub Groningen.

In deze zorgvolle Corona dagen wensen wij u allen heel veel sterkte met de situatie zoals hij voor u is. Houdt u aan de landelijke maatregelen. Neem omwille van ons aller gezondheid de 1,5 meter afstand in acht. Blijf zoveel mogelijk thuis. Waar u contact met medesporters heeft in welke vorm dan ook, pas een beetje op elkaar en heb wat vaker contact om even de eenzaamheid te doorbreken. Juist in moeilijke tijden is het belangrijk elkaar te ondersteunen en inspireren.

Een van onze instructeurs, fysiotherapeut in afronding van haar opleiding, heeft om toch een beetje fit te blijven voor jullie wat oefeningen bedacht. Deze oefeningen staan onder dit bericht op de website.

Wanneer u hulp nodig heeft wil ik u graag wijzigen op het intitiatief Heel Groningen Helpt, via www.heelgroningenhelpt.nl of telefonisch op 050-2110428.

Hartelijke groet,
het bestuur van de Gehandicapten Sportclub Groningen,
Hilda, Felix en Barbara