Lieve leden

Op 21 April heeft de Nederlandse regering de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus verlengd en voor een klein deel versoepeld.

De basisscholen gaan binnenkort weer open.

Zwembaden en wijkgebouwen blijven gesloten tot in ieder geval 20 mei, maar ook daarna zullen de locaties waar groepen mensen samenkomen niet direct open gaan. Alle evenementen en daarmee ook mogelijke rolstoeldans-festijnen zijn afgeblazen tot september.

Er is nog geen zicht wanneer we elkaar middels de wekelijkse sportmomenten weer zullen ontmoeten. Door de buitengewone maatregelen worden sociale contacten geminimaliseerd en de verwachting is reëel dat dit nog langere tijd gaat duren.

In deze zorgvolle Corona dagen wensen we u allen heel veel sterkte met de situatie zoals hij voor u is. Houdt u aan de landelijke maatregelen, neem omwille van ons aller gezondheid de 1.50 meter afstand in acht. Blijf zoveel als mogelijk thuis. Waar u contact met mede-sporters heeft in welke vorm dan ook pas een beetje op elkaar en heb wat vaker contact om even de eenzaamheid te doorbreken. Juist in moeilijke tijden is het belangrijk elkaar te ondersteunen en te inspireren.

Wanneer u hulp nodig heeft wil ik u graag wijzen op onderstaand initiatief, waar u contact mee kunt opnemen:

HEEL GRONINGEN HELPT

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

1.200 helpers uit stad en ommeland hebben zich geregistreerd als helper

Kun je hulp gebruiken of wil je iemand helpen

van maandag 9 uur tot en met vrijdag 16 uur zijn we bereikbaar

www.heelgroningenhelpt.nl

Heel Groningen Helpt
Met het Coronavirus wordt afgeraden oudere en kwetsbare mensen te bezoeken. De eenzaamheid neemt hierdoor alleen maar toe. Hoe gaaf is het dat wij als Groningers (jong en oud) klaar staan om juist deze mensen te helpen? Doe jij mee?
www.heelgroningenhelpt.nl, contact of bel 050-2110428.

Hartelijke groet,

Uw bestuur Gehandicapten Sportclub Groningen