Korting voor leden

Stadjerspas

De Stadjerspas van de gemeente Groningen geeft mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om o.a. voordelig te kunnen sporten. Jaarlijks kan het aanbod veranderen dus kijk in uw Stadjerspasboekje of op de website wat de mogelijkheden van dit jaar zijn. (zie www.groningen.nl). Leden van GSG kunnen een korting krijgen op de contributie. Wat moet u hiervoor doen?

Verzamel de volgende gegevens:

  • de Stadjerspas-bonnen (zie de toelichting in het boekje voor de juiste bonnen);
  • een kopie van uw Stadjerspas;
  • uw adresgegevens;
  • de namen van de betreffende leden;
  • het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening.

Stuur bovenstaande gegevens op naar:

Secretariaat GSG
Postbus 2363
9704 CJ Groningen

De verwerking van de Stadjerspasbonnen kost veel tijd. Tweemaal per jaar kunnen wij de bonnen indienen bij de gemeente. Vervolgens moet worden gewacht tot het geld door GSG wordt ontvangen. Pas daarna wordt het geld aan u uitbetaald.

Jeugdsportfonds Groningen

De gemeente Groningen heeft het Jeugdsportfonds Groningen ingesteld. Het jeugdsportfonds biedt kinderen tot 16 jaar van financieel niet daadkrachtige ouders de mogelijkheid te sporten door bij te dragen in de kosten van lidmaatschap of sportartikelen (zie ook www.jeugdsportfonds.nl).