Contributie 2019/2020

Dit zijn de jaarcontributies in het seizoen  2019/2020. Een seizoen loopt van september t/m juni. Betaal je contributie dan ben je meteen ingeschreven en lid van GSG. Het lidmaatschap zelf kost niets.

* Als kinderen afzwemmen voor een erkend diploma ABC zwemmen/snorkelen dan zijn de kosten (die wij afdragen aan ENVOZ)  € 15,00. Dit is niet inbegerepen bij de contributie en brengen we apart in rekening.

Badminton 96,00
Rolstoeldansen 232,00
Zwemmen: aquajogging 149,00
Zwemmen: leszwemmen (diploma ABC *) 335,00
Zwemmen: recreatief 179,00
Zwemmen: wedstrijd 1x per week 222,00
Zwemmen: wedstrijd 2x per week 358,00

Korting voor leden